Kalendergaver

Kalendergaver nummer 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 og 22
Størrelse 14 cm x 20 cm

Kalendergaver nummer 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, og 23
Størrelse 20 cm x 30 cm

Kalendergaver nummer 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 og Glædelig Jul 24
Størrelse 19 cm x 37 cm